Thước đo tình yêu – Hồ Quốc Việt

Yêu xa là khi anh chấp nhận trao hạnh phúc buồn vui cho hết một người,
Sẽ không còn yêu nhau như những ngày mới quen, sẽ không còn thường xuyên chăm sóc nhau.
Yêu xa là khi anh bắt đầu tính can đảm khi không em bên cạnh ,
Sẽ trút hết những lo lắng trong lòng bầy lâu.
Sẽ bỏ hết những lời nói ngoài tai.
Anh Sẽ Làm Được!!!

[ĐK] Vì một người ở xa một người chờ đợi nhưng tình nhân cũng chẳng thể nào nói hết nên lời,
Nhưng tình yêu trong anh đủ lớn để anh vượt qua tất cả những trở ngại.
Đừng buốn em yêu nhé mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường,
Em đã phải khóc khi nghĩ về anh ,
Anh chỉ mong sao thời gian mang em trở về .
……………… ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. …………….
Yê xa là khi anh bắt đầu tính can đảm khi không em bên cạnh
Sẽ trút hết những lo lắng trong lòng bầy lâu
Sẽ bỏ hết những lời nói ngoài tai.
Anh Sẽ Làm Được Thôi!!!
Vì một người ở xa một người chờ đợi nhưng tình nhân cũng chẳng thể nào nói hết nên lời,
Nhưng tình yêu trong anh đủ lớn để anh vượt qua tất cả những trở ngại.
Đừng buốn em yêu nhé mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường,
Em đã phải khóc khi nghĩ về anh,
Anh chỉ mong sao thời gian mang em trở về !!!

Đừng buốn em yêu nhé mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường,
Em đã phải khóc khi nghĩ về anh,
Anh chỉ mong sao thời gian mang em trở về !!!

Vì một người ở xa một người chờ đợi nhưng tình nhân cũng chẳng thể nào nói hết nên lời,
Nhưng tình yêu trong anh đủ lớn để anh vượt qua tất cả những trở ngại.
Đừng buốn em yêu nhé mai đây rồi sẽ ta cùng nhau tay trong tay với nhau trên con đường,
Em đã phải khóc khi nghĩ về anh,
Anh chỉ mong sao thời gian mang em trở về !!!

Người ơi mau về đây, Anh chỉ mong, mong em về thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/tinh-yeu/