Video này, có được bình luận không? Còn dưới đây là nội dung email trả lời của Youtube!

__________________________________

Mar 3, 2020, 4:02 PM

Chào Tan,

Cảm ơn bạn đã gửi thư.

Chúng tôi đã tắt tính năng bình luận đối với nội dung của bạn như một hành động nhằm bảo vệ trẻ vị thành niên và gia đình trên YouTube. Hành động này không liên quan đến tùy chọn cài đặt đối tượng người xem của bạn.

Trong nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành niên và gia đình, chúng tôi đã tắt tính năng bình luận trên hàng chục triệu video có khả năng đem lại nguy cơ cho trẻ vị thành niên. Do vậy, tính năng bình luận có thể không hoạt động trên một số video của bạn. Đó không phải là do nội dung của bạn vi phạm các nguyên tắc của chúng tôi. Dù hiểu rằng bình luận là một cách đầy ý nghĩa để người sáng tạo kết nối với cộng đồng của mình, nhưng chúng tôi tin rằng việc tắt tính năng này là một bước đi quan trọng để giữ an toàn cho trẻ em trên YouTube.

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ và những người sáng tạo có các video với sự xuất hiện của trẻ vị thành niên nên tắt tính năng bình luận và đọc các bài viết trên trung tâm về quyền riêng tư và an toàn. Nếu bật lại tính năng bình luận thì bạn cần phải giữ lại tất cả các bình luận mới để xem xét và phê duyệt thật cẩn thận trước khi các bình luận này xuất hiện bên dưới video của bạn.

Cảm ơn bạn đã hợp tác và thấu hiểu.

Trân trọng,
xxxxx

Nhóm Google YouTube
Google Inc.| Nhóm YouTube | www.youtube.com

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/giai-tri/