Phim ngắn đầu tiên Hana làm
vì cái điện thoại đang bị hư nên Hana phải edit trên máy tính nên có phần hơi lỗi mong mọi ngời thông cảm :v
Nhạc trong video:
Nhạc 1 :
Nhạc 2 :
Nhạc 3 :
Đàn :
Nhạc 4 :
Hát :
Nhạc 5 :
Nhạc 6 :
Nhạc cuối giống nhạc 4
Thumb sẽ làm sau :vvvv

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/tinh-yeu/