Link nhạc mp3 chất lượng cao cho ai cần:

1. 0:00 Laudate Omnes Gentes – Organ Church
2. 3:36 Tui Amoris Ignem – Organ Church
3. 8:57 Lajuda Em Vindra Del Senyor – Organ Church
4. 12:38 Bless The Lord (Bog Jest Miloscia) – Organ Church
5. 17:28 Sanctum Nomen Domini – Organ Church
6. 20:58 Ubi Caritas – Organ Church
7. 24:22 Surrexit Dominus Vere – Organ Church
8. 27:50 Tu Sei Sorgente Viva – Organ Church
9. 32:48 Misericordias Domini – Organ Church
10. 35:56 The Kingdom Of God – Organ Church
11. 40:13 Nada Te Turbe – Organ Church
12. 44:59 Gloria, Et In Terra Pax – Organ Church
13. 48:12 Bleibet Hier – Organ Church
14. 51:54 Jesus, Remember Me – Organ Church
15. 55:40 In Resurrectione Tua – Organ Church
16. 58:52 Christe Salvator – Organ Church
17. 1:02:47 Benedictus – Organ Church
18. 1:06:09 Nunc Dimittise – Organ Church
19. 1:09:06 Jesus Le Christ – Organ Church
20. 1:13:47 Magnificat (Canon) – Organ Church

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/am-nhac/