Music Video by My Tam performing “Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình”. ©2014 MT Entertainment Records. All rights reserved.

– Composer: LÊ LỰU HÀ
– Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
– Publisher: MT ENTERTAINMENT

FOLLOW MỸ TÂM:

☞ Facebook:
☞ YouTube:
☞ Website:
☞ Google+ Page:
☞ Flickr:

FOLLOW MT ENTERTAINMENT:

☞ Facebook:
☞ Flickr:

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/du-lich/