Karaoke Lý Cây đa – Quan họ Bắc Ninh lời cổ
Theo dõi và ủng hộ kênh:
Lời ca:
Trèo lên quan i dốc
ngồi gốc í i cây đa
tà à lý lý như cây đa i
Thấy i cô phú lý tình
là cô mặc áo ấy vỏ già,
tà lý lý như nâu non
ấy vỏ à già,
tà lý lý như nâu non i.

Khăn thâm đầu dí,
ta à a lý lý như đội đầu,
ta à a lý lý như đội đầu ì.
Nửa thương i phú lý tình
là a thương bên nọ
ấy nửa sầu
tà lý lý như bên kia,
ấy nửa sầu
tà lý lý như bên kia i.

Áo lương năm ì i cúc
ta à a lý lý như viền tà,
ta à a lý lý như viền tà ì.
Ai may i phú lý tình
là cho người mặc
ấy hay ì là
tà lý lý như em may.
Ấy hay là,
tà lý lý như em may i.

Chẻ tre đan nón
tà à a lý lý như ba tầm,
tà à a lý lý như ba tầm i
Ai i đan i phú lý tình
là cho người đội
ấy hôm à rằm.
Tà a lý lý như tháng giêng
ấy hôm à rằm,
tà a lý
lý như tháng giêng.
#lycaydaquanho #karaokequanho #quanhobacninh24h

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/am-nhac/