WWE 2K20 | ZELINA VEGA VS CANDICE LERAE – QUALIFYING MATCH [NXT UK]

#NXTUK #TREYBAILE #BAILENATION 𝙁𝙤𝙡𝙡𝙤𝙬 𝙈𝙚 𝙊𝙣 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙈𝙚𝙙𝙞𝙖 ‼️ 𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢 – 𝙏𝙬𝙞𝙩𝙩𝙚𝙧 – 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 – 𝙎𝙤𝙪𝙣𝙙𝘾𝙡𝙤𝙪𝙙 – Tik Tok...