Tất cả video Học [ANH VĂN] cùng thầy || bsquochoai :
——–++++++++++___++++++++++
Download file chữ thầy quay video:
[ANH VĂN] Hướng dẫn 4 – Cách đọc chữ R và W và Q – KW trong tiếng anh và ví dụ nhiều
Những video thầy hướng dẫn online cho các em.
Bên dưới có file download tài liệu về học, em hãy chọn mục Anh văn nhe.
ID phòng aloalo là: 68807108 các em lưu lại nhe
——–++++++++++___++++++++++
ROCK
RIP
REACH
ROAD
RAIN
RICH
ROME
RAISE
ROBE
RICE
CAR TURN
FAR POOR
STAR
DOOR
BEAR
BEER
FOUR
FOR
AIR
YEAR
VERY BERRY
DIRECTION OPERATION
ARRANGE CARING
ERASE ARRIVE
CORRECT EVERYONE
MARRY
GARAGE
ORRIGINAL
HURRY
MARINE
GRAPE
TRAINING
TRUST
TRIP
GREAT
TROPICAL
BRING
PRINT
PRESIDENT
PRODUCT
CRACKER
CRAWL
BREAK
SUBTRACT
WAITRESS
NUTRITION
AUSTRALIA
INTRODUCE
COMPRESS
OPPRESSION
BETRAY
WHAT WILL WE WANT?
WHY
WHEN
WHAT
WIPE
WISH
WEIGHT
WING
ALWAYS AWAY BEWARE AWAKE SOMEONE WEIGHT REWIND WING HALLOWEEN HOLLYWOOD
QUEEN QUESTION QUIET QUICK QUALIFY QUIT QUEBEC QUILT
Đọc “R” và “W” trong tiếng mỹ
Đọc “R” và “W” trong tiếng mỹ CAR TURN VERY BERRY FAR POOR DIRECTION OPERATION STAR ARRANGE CARING DOOR ERASE ARRIVE BEAR CORRECT EVERYONE BEER MARRY FOUR GARAGE FOR ORRIGINAL AIR HURRY YEAR MARINE
PRODUCT CRACKER CRAWL BREAK
“Q”

‘mệnh đề’, ‘tập hợp’, ‘hàm số’, ‘ltdh’, ‘luyện thi’, ‘đại học’, ‘đồng biến’, ‘nghịch biến’, ‘hàm mũ’, ‘tích phân’, ‘logarit’, ‘số phức’, ‘bất đẳng thức’, ‘dễ’, ‘khó’, ‘nâng cao’, ‘hình học’, ‘giải tích’, ‘học sinh giỏi’, ‘đậu’, ‘lượng giác’, ‘khối’, “A”, “B”, “C”,”Anh văn”,”mới bắt đầu”, ‘anh văn 10’, ‘anh văn 11’, ‘anh văn tuyển sinh’, ‘hóa 10’, ‘sách giáo khoa hóa’ ‘nguyên tử’ ‘ hạt nhân’ ‘elcectron’ ‘lượng giác’ ‘tổng ôn’ ‘tập’ ‘kỹ năng lượng giác’ ‘biến đổi chứng minh lượng giác’
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Subcribes Youtube để được cập nhật video mới nhất:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website của thầy: bsquochoai.ga

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/tong-hop/