Xem thêm các video clip từ Win win Việt Nam:
– Bảo vệ biên giới phía Bắc

– Bảo vệ biên giới Tây Nam

– Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7

– Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng

– Trung đoàn – một thời chiến trận

– Nhân chứng lịch sử – Chủ quyền 1988

#chiendichpleime #Winwinvietnam

Nguồn: https://thetanglebay.org

Xem thêm bài viết khác: https://thetanglebay.org/giai-tri/